• Nhà máy Ia Pết Đak Đoa 1
  0 +

  Năm kinh nghiệm

  0 +

  Nhà máy Điện gió

  Chúng tôi là nhà phát triển tiên phong trong lĩnh vực năng lượng điện gió và năng lượng tái tạo tại Việt Nam

  Công ty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa Số Một, Công ty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai lần lượt là chủ đầu tư của Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1, Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2Dự án Nhà máy Điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1, 2 được phê duyệt vào quy hoạch tháng 06/2020 và là hai nhà máy điện gió lớn nhất tỉnh Gia Lai được triển khai thi công.

  Hai nhà máy đã được đưa vào vận hành thương mại từ cuối tháng 10/2021 với công suất 99MW mỗi nhà máy.

  Hình ảnh dự án

  Công ty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa Số Một , Công ty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai lần lượt là chủ đầu tư của Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1, Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2

  Tin tức và hoạt động

  Tin tức và các hoạt động của Công ty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa Số Một , Công ty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai

  No Content Available
  No Content Available

  Dự án nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1 và Ia Pết – Đak Đoa 2 của doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Một và Số Hai.

  Bản đồ

  Copyright © 2021. All rights reserved.